Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ger dig en fördjupad kunskap inom respektive ämnesområde och du lär dig att självständigt formulera problem, utveckla och prova analysmetoder och kritiskt bedöma resultat. Dessa färdigheter värderas högt, både i den akademiska världen och i världen utanför.

Ämnen för utbildning på forskarnivå

Vid Naturvetenskapliga fakulteten finns många olika ämnen för utbildning på forskarnivå att välja bland. På den här sidan hittar du information om ämnena och de ämnesansvariga, samt studieplaner för de olika inriktningarna.

Kursen "Handledning o ledarskap" ersätts av "Forskarhandledning i teori och praktik"

Kursen vänder sig till dig som är forskarhandledare, antingen du är erfaren eller ny. Du får verktyg och utrymme att tillsammans med kollegor från olika ämnesområden reflektera över din handledning. Genom gruppdiskussioner och engagemang får du med dig nya kunskaper, insikter och inspiration.