Utbildning på grundnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Utbildning på grundnivå

Naturvetenskapliga utbildningar på grundnivå

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder följande program på grundnivå, vilka avslutas med en kandidatexamen. Fördelen med att studera på ett program är att du inte själv behöver välja kurserna du behöver för att få ut din examen. Läs om våra program genom att följa länkarna här nedan. Du kan även beställa eller ladda ner katalogen Naturvetare 2016, där du även hittar annan värdefull information.

Nebulosa

Astronomi

Som astronom studerar du de fysikaliska processerna i universum, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur.

Studenter på fältstudie vid Rurjebäcken.

Biogeovetenskap

Biogeovetenskap är en tvärvetenskaplig miljöutbildning som inriktar sig mot naturvård och miljökonsekvenser av naturresursutnyttjande.

biologi

Biologi

Biologer har expertkunskaper om allt från DNA till globala ekosystem.

Datalogi

Datalogi

Datalogi är vetenskapen om och konsten att skriva effektiva, korrekta och användarvänliga program för datorer.

fysik

Fysik

Den moderna fysikens upptäckter ligger bakom de senaste framstegen inom bland annat elektronik, datorteknik, materialfysik, medicinsk diagnostik och energiforskning.

geografi

Geografi

Förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap och ger ett helhetsperspektiv på frågor kring hur och varför vår omvärld förändras.

Geo

Geovetenskap

Du studerar processer som har format jordskorpan till vad den är idag, men också naturens kretslopp och vad som händer när människan påverkar miljön.

geo

Geologi, geokemi och geofysik

Som geolog har du en nationell och en internationell arbetsmarknad att se fram emot.

kemi

Kemi

Energi- och miljöfrågor, utveckling av nya läkemedel, bioteknik och nanoteknik. Kemi hör framtiden till.

marin

Marinbiologi

Expert på livet i havet och om de marina ekosystemen.

matte

Matematik

Matematiker är experter på att beskriva, analysera och modellera verkligheten.

matte ekonomi 2

Matematik och ekonomi

Nationalekonomin analyserar hur länders ekonomi fungerar och matematiken ger metoder som kan besvara viktiga ekonomiska frågeställningar.

meteorologi

Meteorologi

Meteorologer kan arbeta med miljö-, energi-, och försäkringsrelaterade uppdrag inom både privat och offentlig sektor.

En ren miljö är förutsättningen för ett sunt samhälle.

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel och påverkan med den omgivande miljön.

molekylärbiologi

Molekylärbiologi

Molekylärbiologi är en disciplin inom biologin som söker svar på frågorna om hur biologin fungerar på molekylär nivå.

nutrition

Nutrition

Du ska förstå samband mellan kost och hälsa, från ett cell- och molekylärbiologiskt till ett folkhälsoperspektiv.

sjukhusfysik 2

Sjukhusfysik

Som sjukhusfysiker är du sjukvårdens expert inom strålbehandling och diagnostiska metoder.

Quiz om naturvetenskap

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap

Naturvetenskapliga utbildningar 2018

Naturvetenskapliga utbildningar 2018