Satellit och superstjärna
 

Arbetsmarknad

Astronomiprogrammet ger dig en god förberedelse för vidare studier inom astronomi. Det har också visat sig att utexaminerade studenter i astronomi står sig väl i konkurrensen på den övriga arbetsmarknaden och arbetar inom många skiftande områden. Förutom kunskaper i fysik, matematik och astronomi, ger utbildningen även goda färdigheter i till exempel programmering, datasimuleringar och bildbehandling. Detta gör dig attraktiv inom bland annat databranschen, framför allt om du väljer att fortsätta dina studier på Masterprogrammet.
 

Utbildningens innehåll

Fysik och matematik är centrala verktyg i astronomin, och utbildningen börjar med ett tvåårigt basblock med dessa ämnen. På kurserna i astronomi och astrofysik tillämpas sedan färdigheterna på bland annat universums storskaliga struktur, svarta hål, galaxer och supernovor. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Ke A, Fy B (områdesbehörighet 8)
eller Fy 2, Ke 1 och Ma 4 (områdesbehörighet A9)
 

Studieplan