Biogeovetenskap_bild

Arbetsmarknad

Med gedigna kunskaper om svensk natur kan du söka till yrken som kommunekolog, miljökonsult och naturvårdshandläggare. Det kan handla om arbete med planering och administration av miljövård och naturvård, hantering av miljögifter, utförande av miljökonsekvensbeskrivningar och naturinventeringar av landformer, berggrund, vegetation och fauna eller upprättande av skötselplaner för naturreservat. Som biogeovetare kan du också arbeta som lärare i naturvård vid naturskolor eller folkhögskolor. Du kan även fortsätta din akademiska bana och ägna dig åt forskning. Utvecklingen går mot att både myndigheter och näringsliv visar ett allt större miljöansvar, och det innebär att arbetsmarknaden växer för biogeovetare.

Utbildningens innehåll

Kandidatprogrammet i biogeovetenskap är en treårig skräddarsydd utbildning där kurser i geovetenskap och biologi varvas. Tyngdpunkten ligger på svensk naturlära. Studierna i naturgeografi, kvartärgeologi, geologi, zoologi, botanik och ekologi samverkar så att resultatet blir en förståelse för samspelet i svensk natur och dess villkor. Den teoretiska utbildningen i skolbänken varvar du med undervisning i fält från Skåne till Lappland. Ibland bara över dagen, ibland ligger du ute i flera veckor. Att du kommer att få resa runt i Sverige under studietiden gör den ännu intressantare och roligare.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Ma 3b eller c, Nk 2 (områdesbehörighet A3 med undantag för Sh 1b/Sh 1a1 + 1a2) 
eller Särskild behörighet Ma C och Na B (områdesbehörighet 3 med undantag för Sh A)

Studieplan