Innan du läser vidare om utbildningen och arbetsmarknaden så kan du testa dina kunskaper inom naturvetenskap genom att spela vår quiz. Quizen består av 7 frågor. Du har 30 sekunder på dig på varje fråga, men ju snabbare du svarar desto högre poäng får du. Du kan också utmana kompisar, eller varför inte din lärare?
Lycka till, vi skickar bla biobiljetter till de 10 bästa som gör quizen innan den 18 april!

 

Arbetsmarknad

När vi går mot ett hållbarare samhälle efterfrågas biologisk kompetens alltmer.
När vi går mot ett hållbarare samhälle efterfrågas biologisk kompetens alltmer.

Utbildningen ger en mycket bred och användbar kunskap och öppnar vägen till många olika och spännande arbeten inom t.ex. miljövård, bioteknik, läkemedels- och livsmedelsindustri. Studierna kan även leda dig in på mer tvärvetenskapliga områden av arbetsmarknaden som t.ex. energiförsörjning, hållbar utveckling, miljöteknik och samhällsplanering. Det är också vanligt att biologer arbetar som forskare inom olika områden eller med undervisning på både grundskole-, gymnasie- och högskolenivå. Biologer återfinns även inom mediavärlden som vetenskapsjournalister eller som miljökonsulter med uppdragsgivare från näringsliv och offentlig sektor. Många biologer arbetar också som utredare på kommuner, landsting eller på statliga myndigheter.
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig kunskaper om organismernas mångfald och evolution, deras
uppbyggnad, form och funktion, djurs och växters samverkan med varandra och
miljön, olika processer på mikro- och makronivå. Studierna inleds med en termin biologi som följs av en termin kemi, vilket följs av två terminer biologistudier. Vissa kurser går under sommaren. Under det sista året på din kandidatutbildning får du fördjupa dig i någon del av biologin, t.ex. genetik, naturresurshushållning, botanik, fysiologi, etologi, ekologi, toxikologi eller cell- och molekylärbiologi. Du kan även bredda utbildningen under en termin genom att läsa något annat ämne än biologi, t.ex. mer kemi eller varför inte juridik,  ekonomi eller något annat icke naturvetenskapligt ämne. Programmet ger dig också en utmärkt grund för att fortsätta dina studier på något av de 10 masterprogram inom biologi som ges vid Stockholms universitet. Se även kandidatprogrammen i Marinbiologi och Molekylärbiologi

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B, Ke B och Bi B (områdesbehörighet 13)
eller Ma 4, Fy 2, Ke 2 och Bi 2 (områdesbehörighet A13)
 

Studieplan


Lyssna på varför Ruben valde kandidatprogrammet i kemi!

 

 

Du som gillar biologi kanske också är intresserad av:

Biogeovetenskap

Marinbiologi

Miljövetenskap

Molekylärbiologi