Arbetsmarknad

Utbildningen ger en mycket bred och användbar kunskap och öppnar vägen till många olika och spännande arbeten inom t.ex. miljövård, bioteknik, läkemedels- och livsmedelsindustri. Studierna kan även leda dig in på mer tvärvetenskapliga områden av arbetsmarknaden som t.ex. energiförsörjning, hållbar utveckling, miljöteknik och samhällsplanering. Det är också vanligt att biologer arbetar som
forskare inom olika områden eller med undervisning på både grundskole-, gymnasie- och högskolenivå. Biologer återfinns även inom mediavärlden som vetenskapsjournalister eller som miljökonsulter med uppdragsgivare från näringsliv och offentlig sektor. Många biologer arbetar också som utredare på kommuner, landsting eller på statliga myndigheter.

 

Utbildningens innehåll

Studierna inleds med en termin biologi som följs av en termin kemi, vilket följs av två terminer biologistudier. Vissa kurser går under sommaren. Under det sista året på din kandidatutbildning får du fördjupa dig i någon del av biologin, t.ex. botanik, cell- och molekylärbiologi, fysiologi, ekologi, etologi eller zoologi. Du kan även bredda utbildningen under en termin genom att läsa något annat ämne än biologi, t.ex. mer kemi eller varför inte juridik, ekonomi eller något annat icke naturvetenskapligt ämne. Programmet ger dig också en utmärkt grund för att fortsätta dina studier på något av de nio masterprogram inom biologi som ges vid Stockholms universitet. Se även kandidatprogrammen i Marinbiologi och Molekylärbiologi

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B, Ke B och Bi B (områdesbehörighet 13)
eller Ma 4, Fy 2, Ke 2 och Bi 2 (områdesbehörighet A13)
 

Studieplan

Du som gillar biologi kanske också är intresserad av:

Biogeovetenskap

Marinbiologi

Miljövetenskap

Molekylärbiologi