Arbetsmarknad

I IT-samhället finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i datalogi, och programmets kombination av teori och praktik tränar dig för dessa anspråk. Man hittar dataloger inom alla sektorer på arbetsmarknaden; du kan jobba med utveckling och konsultverksamhet inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Forskning och utbildning, inom både industri och universitet/högskola, är också en del av din arbetsmarknad. Dataloger utgör även en allt viktigare resurs för helt nya arbetsuppgifter i kunskaps- och informationssamhället. Eftersom arbetsmarknaden för närvarande är god måste vikten av att ta
examen framhållas, speciellt om du i framtiden vill arbeta inom ett internationellt företag, eller utomlands.

Utbildningens innehåll

Programmets bas är grundläggande datalogi och, inte minst, matematik, som ger dig en solid plattform. Praktiska övningar (t.ex. latorlaborationer), i grupp eller enskilt, utgör en del av examinationen redan på den första datalogikursen. Under andra året är kurserna mer specialiserade och handlar t.ex. om databashantering, mjukvarukonstruktion och olika programmeringsparadigm. Tredje året ingår också en kurs i beräkningsteknik. Genom kombinationen av obligatoriska och valfria kurser kan du profilera din utbildning mot bredd, eller djup om du vill fortsätta studera på masternivå. Det självständiga arbetet genomförs ofta på ett företag eller myndighet och kan fungera som en väg in på arbetsmarknaden.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D och Fy A (områdesbehörighet 8 med undantag för Fy B och Ke A)
eller Ma 4 och Fy 1a (områdesbehörighet A9 med undantag för Fy 2 och Ke A)
 

Studieplan