Arbetsmarknad

Det finns behov av kompetenser i matematik, statistik och datavetenskap inom alla sektorer på arbetsmarknaden – finans, försäkring, media, tillverkningsindustri, IT/telekom, medicin, och mycket mera. Du kan jobba med utveckling och
konsultverksamhet inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Forskning och utbildning, inom både industri och universitet/högskola, är också en del av din
arbetsmarknad.

Utbildningens innehåll

Programmets bas är matematik, datavetenskap, och statistik. Praktiska övningar, i grupp eller enskilt, utgör en del av examinationen i många kurser. Första året
innehåller matematik och programmering, och följs upp av en termin inriktad på statistik och sannolikhetslära. Till fjärde terminen väljer du en av inriktningarna: Matematik och algoritmer, Matematisk statistik och data science, eller Datalogi. Genom de valbara och valfria kurserna inom inriktningarna har du möjlighet att anpassa din utbildning till dina egna intressen. Det avslutande självständiga arbetet
genomförs ofta på ett företag eller myndighet och kan fungera som en väg in på arbetsmarknaden.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma 4 (områdesbehörighet A9 med undantag för Fy 1a (eller 1b1+1b2) +Fy 2
och Ke 1) eller Ma D (områdesbehörighet 8 med undantag för Fy A+B och Ke A)
 

Studieplan