Innan du läser vidare om utbildningen och arbetsmarknaden så kan du testa dina kunskaper inom naturvetenskap genom att spela vår quiz. Quizen består av 7 frågor. Du har 30 sekunder på dig på varje fråga, men ju snabbare du svarar desto högre poäng får du. Du kan också utmana kompisar, eller varför inte din lärare?
Lycka till, vi skickar bla biobiljetter till de 10 bästa som gör quizen innan den 18 april!

Fysikstudierna vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar kan matcha. Förstår du fysikens lagar lär du dig att hantera förändringar som sker både inom vetenskapen och tekniken. Som fysiker är du tränad i att utveckla och värdera ny kunskap.

Arbetsmarknad

Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas en stor arbetsmarknad för dig – i Sverige, men också internationellt. En bred utbildning inom fysikens kärnområden är alltid efterfrågad inom bioteknik, informationsteknik, elektronik, processutveckling, miljöteknik och inom många andra högteknologiska verksamheter. Fysiker är även attraktiva för tex finansvärlden då man  förstår de matematiska modeller som ligger till grund för rörelsen av aktiepriser och räntenivåer.

CERN, NasdaqOMX, Ericsson. För fysiker är världen full av möjligheter! Foto NASA
CERN, NasdaqOMX, Ericsson. För fysiker är världen full av möjligheter! Foto NASA


Utbildningens innehåll

Programmet börjar med ett basblock bestående av grundläggande kurser i matematik och fysik där teori varvas med praktiska övningar. Efter basblockets två år väljer du inriktning mot fysik, biofysik eller miljövetenskap. Inom fysikinriktningen fördjupas kunskaperna inom framförallt den moderna fysiken med kurser i kvantfysik och atom- och subatomär fysik. Väljer du biofysikinriktningen studerar du hur liv fungerar på molekylär nivå medan inriktningen mot miljövetenskap fokuserar på människans samspel med miljön.

Se även Sjukhusfysikerprogrammet där de två första åren läses tillsammans med kandidatprogrammet i fysik.

Fakta om programmet
Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Ke A och Fy B (områdesbehörighet 8)
eller Ma 4, Ke 1 och Fy 2 (områdesbehörighet A9)

Studieplan

 

Du som gillar fysik kanske också är intresserad av våra utbildningar inom:
Astronomi

Meteorologi

Sjukhusfysik