Fysikstudierna vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar kan matcha. Förstår du fysikens lagar lär du dig att hantera förändringar som sker både inom vetenskapen och tekniken. Som fysiker är du tränad i att utveckla och värdera ny kunskap.

Arbetsmarknad

Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas en stor arbetsmarknad för dig – i Sverige, men också internationellt. En bred utbildning inom fysikens kärnområden är alltid efterfrågad inom bioteknik, informationsteknik, elektronik, processutveckling, miljöteknik och inom många andra högteknologiska verksamheter. På Institutionen för fysik vid Stockholms universitet finns många intressanta och spännande områden att välja mellan om man vill satsa på forskning.

CERN, NasdaqOMX, Ericsson. För fysiker är världen full av möjligheter! Foto NASA
CERN, NasdaqOMX, Ericsson. För fysiker är världen full av möjligheter! Foto NASA


Utbildningens innehåll

Programmet börjar med ett basblock bestående av grundläggande kurser i fysik och matematik. Teori varvas med praktiska övningar. På övningslaboratoriet ger du dig i kast med verkligheten och fysikens lagar granskas kritiskt. Efter de grundläggande kurserna specialiserar du dig mot antingen fysik eller miljövetenskap. Vid fysikinriktningen fördjupas dina kunskaper inom framför allt den moderna fysiken medan inriktningen mot miljövetenskap lägger fokus på den fysik som är mest relevant inom miljöområdet, till exempel aerosolfysik och energi.

Se även Sjukhusfysikerprogrammet där de två första åren läses tillsammans med kandidatprogrammet i fysik.

Fakta om programmet
Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Ke A och Fy B (områdesbehörighet 8)
eller Ma 4, Ke 1 och Fy 2 (områdesbehörighet A9)

Studieplan

Du som gillar fysik kanske också är intresserad av våra utbildningar inom:

Astronomi

Meteorologi

Sjukhusfysik