Innan du läser vidare om utbildningen och arbetsmarknaden så kan du testa dina kunskaper inom naturvetenskap genom att spela vår quiz. Quizen består av 7 frågor. Du har 30 sekunder på dig på varje fråga, men ju snabbare du svarar desto högre poäng får du. Du kan också utmana kompisar, eller varför inte din lärare?
Lycka till, vi skickar bla biobiljetter till de 10 bästa som gör quizen innan den 18 april!

Utvecklingen av livet på jorden, kontinenternas förflyttning och framväxten av naturlandskapet visar på den historiska dimensionen inom geovetenskaperna. Som geovetare lär du dig av historien för att kunna förvalta naturen och dess tillgångar på ett klokt sätt i ett långsiktigt perspektiv. Dina kunskaper om jorden och dess naturtillgångar är användbara också när man söker efter nya råvarukällor, tex olja, gas och guld. Rikedomar som är dolda för de flesta, men synliga för dig som kan "läsa" naturen och vet vad olika strukturer i landskapet betyder.


Arbetsmarknad

Norra länken stod färdig 2014 och är en av norra Europas största vägprojekt.
Norra länken stod färdig 2014 och är en av norra Europas största vägprojekt.

Geovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. Du kan t ex arbeta med geoteknik och prospektering av geologiska naturresurser, både i den privata sektorn och i statliga myndigheter. Vanliga arbetsplatser är också kommuner, länsstyrelser eller andra statliga myndigheter där geovetare ofta arbetar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Du kan även arbeta med globala frågor som rör tex klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både i Sverige och utomlands.
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen börjar med ett basår då du lär dig grunderna i de geovetenskap liga ämnena geologi, geokemi, marin geovetenskap, naturgeografi, kvartärgeologi och hydrologi. Därefter väljer du inriktning och lär dig mer om geovetenskapliga metoder och tillämpningar. Det sista året fördjupar du dig inom något av de geovetenskapliga ämnena och avslutar programmet med ett självständigt arbete. I många av kurserna ingår fältstudier och resor där du studerar naturfenomen i verkligheten. Se även kandidatprogrammen i Geologi och Geografi

Fakta om programmet
Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B och Ke B
eller Ma 4, Fy 2 och Ke 2 (områdesbehörighet A13 med undantag för Bi 1+2)

Studieplan

Lyssna på varför Christofer valde kandidatprogrammet i geovetenskap!

 

 

Du som gillar geovetenskap kanske också är intresserad av:
Biogeovetenskap

Geografi

Geologi, geokemi och geofysik