Arbetsmarknad

Norra länken stod färdig 2014 och är en av norra Europas största vägprojekt.
Norra länken stod färdig 2014 och är en av norra Europas största vägprojekt.

Geovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. Du kan t.ex. arbeta med prospektering av geologiska naturresurser, både i den privata sektorn och i statliga myndigheter. Vanliga arbetsplatser är också kommuner, länsstyrelser eller andra organisationer där geovetare ofta arbetar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Du kan även arbeta med globala frågor som rör t.ex. klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både i Sverige och utomlands.

Utbildningens innehåll

Utbildningen börjar med ett basår då du lär dig grunderna i de geovetenskapliga ämnena geologi, geokemi, marin geovetenskap, naturgeografi, kvartärgeologi och hydrologi. Det andra året ligger tonvikten på tillämpningar och metoder, där du lär dig de verktyg du behöver för att kunna omsätta dina kunskaper i samhällsknutna fältbaserade projekt. Det sista året fördjupar du dig inom något av de geovetenskapliga ämnena och avslutar programmet med ett självständigt arbete. I många av kurserna ingår fältstudier och resor där du studerar naturfenomen i verkligheten. Se även kandidatprogrammen i Geologi och Geografi

Fakta om programmet
Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B och Ke B
eller Ma 4, Fy 2 och Ke 2 (områdesbehörighet A13 med undantag för Bi 1+2)

Studieplan

Lyssna på varför Christofer valde kandidatprogrammet i geovetenskap!

 

 

Du som gillar geovetenskap kanske också är intresserad av:
Biogeovetenskap

Geografi

Geologi, geokemi och geofysik