Innan du läser vidare om utbildningen och arbetsmarknaden så kan du testa dina kunskaper inom naturvetenskap genom att spela vår quiz. Quizen består av 7 frågor. Du har 30 sekunder på dig på varje fråga, men ju snabbare du svarar desto högre poäng får du. Du kan också utmana kompisar, eller varför inte din lärare?
Lycka till, vi skickar bla biobiljetter till de 10 bästa som gör quizen innan den 18 april!

Arbetsmarknad

Behovet av kemister kommer att öka, inte minst för att möta många av de utmaningar vi står inför på miljöområdet. Kemiska genombrott är också att vänta inom energiområdet, där effektivare batterier och solceller, samt metoder för att få fram, lagra och transportera vätgas kan få stor betydelse för framtidens teknikföretag. Samtidigt ställer samhället allt högre krav på att kemiska produkter ska vara säkra för hälsa och miljö. Överhuvudtaget efterfrågas i allt större utsträckning breda kemister, som behärskar projektledning, ekonomi, marknadsföring och juridik. Dessutom är stora pensionsavgångar att vänta för kemister.

Utbildningen ger dig kunskap, erfarenhet och kontakter, en stabil grund för ditt framtida yrkesliv. På fem års sikt bedömer Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, att arbetsmarknaden kommer att övergå till en situation med liten konkurrens om jobben då det kommer att finnas få utbildade kemister i samhället.

Att plugga på gräsmattan när vädret tillåter är inte så dumt
Att plugga på gräsmattan när vädret tillåter är inte så dumt.

Utbildningens innehåll

Vi erbjuder en utbildning i världsklass, med tydlig koppling till näringsliv och ledande forskning, där laborationer, praktik och projektarbeten är en del av din vardag. En grundtanke med utbildningen är att ge dig både teoretiska och praktiska kunskaper i kemi, men också färdigheter i kommunikation, projektledning och forskningsmetodik.

Att läsa kemi innebär mycket laborativt arbete varvat med teori. Under utbildningen kommer du att arbeta praktiskt i nära anslutning till olika forskargrupper, och även göra praktik på ett företag. Kemistutbildningen avslutas med ett terminslångt forskningsprojekt, som genomförs i en forskargrupp eller på ett företag.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B och Ke B (områdesbehörighet 13 med undantag för Bi A+B)
eller Ma 4, Fy 2 och Ke 2 (områdesbehörighet A13 med undantag för Bi 1+2)
 

Studieplan

 

Frågor och svar

Johanna går just nu en master i miljö- och hälsoskydd, men började först med en kandidatexamen i kemi. Här finns några frågor från förra året som elever ställde Johanna om utbildningen. Frågor till Johanna!

Du som gillar kemi kanske också är intresserad av utbildningar inom:
Molekylärbiologi

Nutrition