Arbetsmarknad

En forskningsinriktad utbildning ger dig verktyg att analysera och lösa problem. När du kombinerar detta med gedigna kemikunskaper ger du dig själv en stabil grund för ditt fortsatta yrkesliv. Våra studenter arbetar efter examen inom kemisk industri, på sjukhus, läkemedelsföretag, konsultbolag och inom statliga myndigheter.
Den nära kontakten med forskare inom akademin, kontakter i näringslivet och andra praktiska färdigheter du skaffar dig under studietiden ger dig en stabil grund för ditt framtida yrkesliv.

Att plugga på gräsmattan när vädret tillåter är inte så dumt
Att plugga på gräsmattan när vädret tillåter är inte så dumt.

Utbildningens innehåll

Kemi är läran om materia, och de förändringar den kan genomgå. Till kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet söker vi nu framtidens problemlösare, entreprenörer och upptäckare.
Vi söker dig, som vill förstår din omvärld, och erbjuder en gedigen utbildning med tydlig koppling till näringsliv och forskning. Laborationer, praktik och projektarbeten kommer att vara din vardag.
Vi ger dig djupgående teoretiska kunskaper i kemi och stor vana vid laborativt arbete, men också färdigheter i kommunikation, projektledning och forskningsmetodik. Du studerar i nära anslutning till forskargrupper, och får dessutom göra praktik på ett företag. Kemistutbildningen avslutas med ett terminslångt forskningsprojekt, som genomförs på universitet eller ett företag, i Sverige eller utomlands.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B och Ke B (områdesbehörighet 13 med undantag för Bi A+B)
eller Ma 4, Fy 2 och Ke 2 (områdesbehörighet A13 med undantag för Bi 1+2)
 

Studieplan

 

 

 

Frågor och svar

Johanna går just nu en master i miljö- och hälsoskydd, men började först med en kandidatexamen i kemi. Här finns några frågor från förra året som elever ställde Johanna om utbildningen. Frågor till Johanna!

Du som gillar kemi kanske också är intresserad av utbildningar inom:
Molekylärbiologi

Nutrition