Som lärare får du ett inspirerande arbete med barns, ungdomars och vuxnas lärande och utveckling. Stockholms universitet erbjuder lärarutbildningar som ger kompetens att arbeta som lärare från förskola till vuxenutbildning. Se vidare www.su.se/lararutbildningar och www.mnd.su.se. Vid den naturvetenskapliga fakulteten erbjuds lärarutbildning inom matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, teknik (samarbete med KTH) och naturkunskap med behörighet för arbete i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasiet samt naturorienterande ämnen för arbete i förskoleklass upp till och med grundskolans årskurs 6.

Arbetsmarknad

Det finns stort behov av lärare som arbetar med matematik, teknik och naturvetenskap såväl i grundskolan som i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Hur stort behovet är beror på vilket ämne/ämnesområde du valt och vilken åldersgrupp dina studier är inriktade mot. 

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår ämnesstudier, kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna med bland annat pedagogik, didaktik och specialpedagogik, samt verksamhetsförlagd utbildning. Strukturen och längden på utbildningen varierar mellan de olika lärarprogrammen. Vilken typ av lärare du vill bli avgör vilka kurser du kommer att läsa inom dina ämnesstudier och till viss del också inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. För aktuella ämneskombinationer, se mnd.su.se. Läser du till ämneslärare inom matematik och naturvetenskap för grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan får du, förutom din ämneslärarexamen, också en kandidatexamen (antingen i Naturvetenskap, eller i ditt huvudområde, detta beror på ämnet) samt en masterexamen i ämnesdidaktik. Detta är unikt för Stockholms universitet. 

Fakta om programmen:

Omfattning: 

Grundlärarprogrammet, olika inriktningar
1. Arbete i fritidshem, 180 hp
2. Arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, 240 hp
3. Arbete i grundskolans årskurs 4–6, 240 hp

Ämneslärarprogrammet, olika inriktningar
1. Arbete i grundskolans årskurs 7–9, 270 hp eller 300 hp
2. Arbete i gymnasieskola, 300 eller 330 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Behörighet och information: 

su.se/lararutbildningar
mnd.su.se

Kontakt:

Studievägledare Maria Backteman och Nadia Seneby 08-1207 6403, och 08-1207 6600 studievagledning@mnd.su.se