Som ämneslärare får du ett intressant självständigt, kreativt och omväxlande yrke och blir en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet och ett framtida arbetsliv. Genom att utbilda dig till ämneslärare får du möjlighet att fördjupa och vidareutveckla dig inom de ämnen som du är intresserad av.

Oavsett vilken utbildning du går lär du dig det som behövs för att kliva in i lärarrollen. Utbildningen ger dig djup och gedigen ämneskunskap och redskap för att arbeta med de många sociala relationerna varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

En uppskattad och viktig del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten.

Genom studierna på något av våra ämneslärarprogram blir du en kompetent ledare som kan skapa förutsättningar för att alla dina elever ska lära sig och utvecklas.

Bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen

För att bli ämneslärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen läser du först ett kandidatprogram (180 hp) inom det ämne som du är mest intresserad av.

Följande kandidatprogram går att välja mellan:

  1. Matematik – ges av Matematiska institutionen
  2. Fysik – ges av Fysikum
  3. Astronomi - ges av Institutionen för astronomi
  4. Kemi – ges av Kemiska sektionen
  5. Biologi – ges av Institutionen för biologisk grundutbildning
Kandidatprogrammen ger dig en gedigen ämneskunskap på samma höga akademiska nivå som andra studenter i ämnet. På så vis får du den djupa förståelsen för ämnet som ämnesläraryrket kräver. 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – för dig som redan har genomfört akademiska ämnesstudier och vill bli ämneslärare

Efter fullgjorda studier på kandidatprogrammet ansöker du till en kompletterande pedagogisk utbildning som ger dig den yrkesspecifika praktiska och teoretiska kunskap du behöver för att kunna arbeta som lärare. 

Du som redan har en utbildning från universitet eller högskola inom något eller några relevanta skolämnen kan ansöka till samma kompletterande pedagogiska utbildning för att bli ämneslärare.
 

Mer information finns på denna länk
 

Kontakt:

Studievägledare Elvira Bergquist
Telefon: 08-1207 6732

E-post: studievagledning@mnd.su.se