Arbetsmarknad

Som marinbiolog kommer du att kunna få jobba på t.ex. kommuner, länsstyrelser, naturvårdsverk, vattenmyndigheter eller konsultföretag, både i Sverige och utomlands.
Utbildningen kan också leda till jobb t.ex. som miljöinformatör, vetenskapsjournalist, eller lärare. Du kan också gå vidare till Masterprogrammet i marinbiologi, eller något av
de andra åtta masterprogrammen i biologi vid Stockholms universitet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattensmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem. I programmet ingår minst tre fältkurser, dels på Askö utanför Trosa, dels på Tjärnö Marinbiologiska laboratorium utanför Strömstad. Flera kurser går på sommaren vilket möjliggör att marinbiologprogrammet kan läsas på 2,5 år. Det tredje avslutande året innebär en specialisering mot marina frågor där kurserna ”Östersjöns miljö” och ”Marinbiologi” är obligatoriska. Du kan sedan fritt välja ytterligare 15 hp mellan marina kurser, t.ex. Ekotoxikologi, Tropisk vattenvård, eller någon icke-marin specialisering. Utbildningen avslutas
med att du gör ett Självständigt arbete i marinbiologi.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B, Ke B och Bi B (områdesbehörighet 13)
eller Ma 4, Fy 2, Ke 2 och Bi 2 ( områdesbehörighet A13)
 

Studieplan