matematik_ekonomi
 
 

De kunskaper som matematik-ekonomiprogrammet ger dig är användbara inom en mängd olika områden: de kan användas till att undersöka hur konkurrensen påverkar elpriset, hur olika finansiella instrument ska prissättas, vilka de samhällsekonomiska effekterna är av en minskning av kväveutsläpp runt Östersjön, eller till att göra en riskanalys för ett försäkringsbolag med hjälp av matematisk-statistiska modeller.

Arbetsmarknad

Kombinationen av nationalekonomi, matematik och matematisk statistik är brett användbar och därför attraktiv på arbetsmarknaden. Framtida arbetsgivare för dig finns bland företag som banker, finansinstitut och försäkringsbolag, bland departement och utredningsinstitut
och bland internationella organisationer. Programmet är skräddarsytt för att möta de ökande kraven på matematikkunskaper från en arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer. Samtidigt finns efterfrågan på ekonomiskt kunnande inom den nya
arbetsmarknad där hög matematisk kompetens är en förutsättning, framför allt inom den finansiella sektorn.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och inleds med ett basblock i nationalekonomi, matematik och matematisk statistik. När basblocket är avklarat fördjupar du dig i något av de två huvudområdena. Det går att komplettera med kurser i exempelvis juridik, företagsekonomi eller datalogi. Utbildningen leder till filosofie kandidatexamen.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1ab och Matematik 4
(Områdesbehörighet 6c eller A6c) eller Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik D

Studieplan