matte
 
 

 

Arbetsmarknad

Framtiden är mycket gynnsam för dig som läser matematik på universitetsnivå, eftersom det fattas matematiker på arbetsmarknaden. Efter examen kan du jobba med att till exempel designa mobiltelefonnät, planera rutter för flygbolag, jobba med underrättelseverksamhet och kryptering inom försvaret eller premiebestämning inom försäkringsbranschen. Personer med examen från matematikinriktningen arbetar exempelvis med prissättning inom finansbranschen, konstruktion av koder inom försvaret
och som logikkonsulter. Som matematisk statistiker arbetar du med riskanalys på försäkringsbolag och finansföretag, statistisk analys vid läkemedelsföretag och inom medicinsk forskning, sannolikhetsberäkning och statistik inom telekommunikationsindustrin, metodutveckling inom offentlig statistikproduktion m.m. Datavetare återfinns ofta inom IT/telekom. Du kan också bygga på
kandidatexamen med tre eller fyra terminer Ämneslärarutbildning 90–120 hp med KPU.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och består av en gemensam del på 105 högskolepoäng och en inriktningsdel på 75 hp, i vilken det även ingår en del valbara och valfria kurser. Den gemensamma delen består av kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. Därefter specialiserar du dig mot någon av inriktningarna matematik, matematisk statistik, datalogi eller mot ämneslärarutbildning.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma 4 (områdesbehörighet A9 med undantag för Fy 1a (eller 1b1+1b2) +Fy 2 och Ke 1) eller Ma D (områdesbehörighet 8 med undantag för Fy A+B och Ke A)

Studieplan