meteorologi
 

Arbetsmarknad

Utbildningen ger en god grund för studier på masternivå med inrikting mot meteorologi och klimat. Om kandidatexamen kompletteras med studier på vårt masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat erhålles färdigheter som efterfrågas av exempelvis SMHI och Försvarsmakten, där man huvudsakligen arbetar med väderprognoser men även med oceanografi- och klimatfrågor.
Meteorologer arbetar också med miljö-, energi-, och försäkringsrelaterade uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Studier på vårt masterprogram öppnar även för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga ämnesområden.
 

Utbildningens innehåll

Under utbildningens två första år läser du tillsammans med övriga fysikinriktningar och får en gedigen grund i matematik och fysik. Detta tillämpar du under tredje året för att förstå jordens strålningsbalans, klimatförändringar och växthuseffekten. Du undersöker också samspelet mellan marken, haven och atmosfären för att få insikt i hur mänsklig aktivitet kan påverka klimatet. Kurserna i meteorologi och oceanografi behandlar allt från låg- och högtryck, orkaner och åska till luftföroreningar, havscirkulation samt värmetransporten mellan ekvatorn och polerna. Programmet avslutas med ett självständigt arbete med en aktiv forskare som handledare.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B och Ke A (områdesbehörighet 8)
eller Ma 4, Fy 2 och Ke 1 (områdesbehörighet A9)
 

Studieplan