En ren miljö är förutsättningen för ett sunt samhälle.
En ren miljö är förutsättningen för ett sunt samhälle.
 


Arbetsmarknaden

Industrin och samhället, i och utanför Sverige, behöver dig med djup och bredd för att kunna förstå hur människan påverkar miljön, hur vi bygger ett hållbart samhälle och hur vi agerar för att peka på och åtgärda befintliga miljöproblem. Arbetsuppgifter för dig som miljövetare kan exempelvis innebära bedömning av kemikalierisker inom EU och Sverige, naturresurs- och vattenfrågor i tropikerna
eller klimatförändringars betydelse och industrisamhällets materialflöden. Andra arbetsuppgifter kan vara naturskydd, kretslopps- och avfallshantering, beräkning av föroreningars spridning och miljöcertifiering.

Utbildningens innehåll

Studierna inleder du med en bred miljövetenskaplig introduktionskurs under den första terminen. Kursen ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället. Därefter kommer du att få baskunskaper i matematik och kemi, vilket du kommer att ha användning av i dina fortsatta studier. Efter det första årets obligatoriska studier väljer du sedan en av tre inriktningar: biologi, geovetenskap eller kemi. Under årskurs tre läser du en termin miljövetenskap inom din inriktning, miljövetenskap 2 och gör ett självständigt arbete i miljövetenskap.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Bi B, Fy B, Ke B och Ma D (områdesbehörighet 13)
eller Bi 2, Fy 2, Ke 2, Ma4 (områdesbehörighet A13)
 

Studieplan