molekylärbiologibild
 

Arbetsmarknad

Molekylärbiologin har revolutionerat biologisk, teknisk och medicinsk forskning. Som molekylärbiolog har du hela världen som arbetsmarknad. Du är eftertraktad på områden som sträcker sig från biomedicinsk forskning, miljöns påverkan på biologiska system, till läkemedelsindustrin men även inom utbildningssektorn och journalistiken.
 

Utbildningens innehåll

Programmet börjar med ett års studier i kemi med tonvikt på biomolekylär kemi. Därefter följer två år som inkluderar cell- och molekylärbiologi, fysiologi, molekylär genetik och utvecklingsbiologi. Inom studierna kommer du att få goda kunskaper i fackämnena både på det teoretiska och laborativa planet. Du har också tränats i att sovra information, tänka analytiskt, formulera och lösa problem. Efter tre års studier kan du bygga vidare med något av masterprogrammen (se nästa sida). Du kan även komplettera med kurser inom andra områden, till exempel juridik, datavetenskap eller ekonomi.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B, Ke B och Bi B (områdesbehörighet 13)
eller Ma 4, Fy 2, Ke 2 och Bi 2 (områdesbehörighet A13)
 

Studieplan