Arbetsmarknad

Ämnets tvärvetenskapliga karaktär gör att dina nutritionsstudier är användbara inom många arbetsområden. Idag är många nutritionister (näringsfysiologer) verksamma inom forskning och undervisning. De arbetar även inom kosthälsoupplysning,
både i privat eller offentlig regi. Inom statliga verk, som t.ex. Livsmedelsverket, finns det gott om nutritionister. Andra verksamhetsområden är produktutveckling av livsmedel och näringstillskott eller laborativt arbete. Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet, med framför allt utbildning och information inom nutritionsområdet.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens inledning får du en kvalificerad kemisk och molekylärbiologisk grund, samt grundläggande kunskaper inom humanbiologi och livsmedelsvetenskap. Detta byggs sedan på med humanfysiologi, näringsfysiologi, klinisk nutrition,  nutritionsepidemiologi, nutritionstoxikologi, molekylär nutrition och folkhälsonutrition. Intresset för ”nya rön” inom nutritionsområdet
är stort. Kunskaper i ämnet på universitetsnivå är därför viktiga för att du ska kunna förstå, bedöma och värdera vad som sägs och skrivs.Träning i att söka, kritiskt granska, sammanställa, presentera och diskutera vetenskapligt material utgör därför en viktig del i samtliga kurser. Programmet avslutas med ett 10 veckors självständigt arbete.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B, Ke B och Bi B (områdesbehörighet 13)
eller Ma 4, Fy 2, Ke 2 och Bi 2 (områdesbehörighet A13)
 

Studieplan