sjukhusfysikbilder
 

Arbetsmarknad

Med en sjukhusfysikerexamen kan du söka legitimation från Socialstyrelsen för att få jobba på sjukhus. Utöver din spetskompetens inom medicinsk strålningsfysik blir du dessutom en kreativ problemlösare med god analytisk förmåga. Det innebär att du blir en attraktiv arbetstagare med många möjligheter till jobb, inte bara inom sjukvården. Många med sjukhusfysikerexamen jobbar till exempel inom industrin och på Strålsäkerhetsmyndigheten. Du är också väl förberedd för vidare akademisk utbildning som till exempel forskarstudier.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens två första år studerar du grundläggande matematik och fysik tillsammans med studenter från andra fysikprogram. Från och med det tredje året inriktas studierna mot strålningsfysik, och många av dina föreläsningar kommer att äga rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där avdelningen för medicinsk strålningsfysik har sina lokaler. Här kommer du att ha nära kontakt med forskare och doktorander inom medicinsk strålningsfysik som också håller i en stor del av undervisningen. Under utbildningens senare del ingår också klinisk praktik på sjukhusets olika avdelningar.

Fakta om programmet

Omfattning: Sjukhusfysikerexamen, 300 högskolepoäng
Behörighet: Ma E, Fy B, Ke B, Bi A (områdesbehörighet 10)
eller Ma 4, Fy 2, Ke 2 och Bi 1 (områdesbehörighet A10)
 

Studieplan