Utbildning på grundnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Utbildning på grundnivå

Naturvetenskapliga utbildningar

Om du vill läsa naturvetenskap så ska du göra det vid Stockholms universitet. Vi är störst i Sverige med över 3000 inskrivna studenter på heltid och ytterligare 700 på forskarnivå. Vi har 15 institutioner, fyra centra och fyra fältstationer från Tarfala uppe i norra Lappland till Navarino Environmental Observatory nere i Grekland. 

Hos oss kan du läsa följande 17 program på grundnivå. Fördelen med att studera på ett program är att du inte själv behöver välja kurserna du behöver för att få ut din examen.

Nebulosa

Astronomi

Som astronom studerar du de fysikaliska processerna i universum, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur.

Studenter på fältstudie vid Rurjebäcken.

Biogeovetenskap

Biogeovetenskap är en tvärvetenskaplig miljöutbildning som inriktar sig mot naturvård och miljökonsekvenser av naturresursutnyttjande.

Biologi

Biologer har expertkunskaper om allt från DNA till globala ekosystem.

Fysik

Den moderna fysikens upptäckter ligger bakom de senaste framstegen inom bland annat elektronik, datorteknik, materialfysik, medicinsk diagnostik och energiforskning.

Geografi

Förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap och ger ett helhetsperspektiv på frågor kring hur och varför vår omvärld förändras.

Geovetenskap

Du studerar processer som har format jordskorpan till vad den är idag, men också naturens kretslopp och vad som händer när människan påverkar miljön.
 

Kemi

Energi- och miljöfrågor, utveckling av nya läkemedel, bioteknik och nanoteknik. Kemi hör framtiden till. 

Marinbiologi

Expert på livet i havet och om de marina ekosystemen.

Matematik

Matematiker är experter på att beskriva, analysera och modellera verkligheten.
 

Matematik och datavetenskap

Förstå, implementera och utvärdera nya metoder för artificiell intelligens, big data, data mining och maskininlärning.
 

Matematik och ekonomi

Nationalekonomin analyserar hur länders ekonomi fungerar och matematiken ger metoder som kan besvara viktiga ekonomiska frågeställningar.
 

Meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Meteorologer kan arbeta med miljö-, energi-, och försäkringsrelaterade uppdrag inom både privat och offentlig sektor.
 

En ren miljö är förutsättningen för ett sunt samhälle.

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel och påverkan med den omgivande miljön.
 

Molekylärbiologi

Molekylärbiologi är en disciplin inom biologin som söker svar på frågorna om hur biologin fungerar på molekylär nivå.
 

Nutrition

Som nutritionist får du förståelse för samband mellan kost och hälsa, från ett cell- och molekylärbioloigiskt till ett folkhälsoperspektiv.

 

Sjukhusfysikerprogrammet

Som sjukhusfysiker är du sjukvårdens expert inom strålbehandling och diagnostiska metoder.
 

Lärarutbildningar

Att vara lärare kan vara kreativt, omväxlande, meningsfullt, fantastiskt och utmanande. Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser som leder till lärarexamen och som ger kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för alla åldrar. 

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap