Huvuddelen av Stockholms universitet är beläget vid Frescati.

• T-banestation: Universitetet (röd linje). 
• Roslagsbanan: Universitetet
• Buss 50, 540, 608, 639, 670 och 676. 

Inom naturvetenskapliga området finns också Matematiska institutionen i Kräftriket och i AlbaNova finns Fysikum samt Institutionen för astronomi.

Kartor över universitetsområdena hittar du här: su.se/kartor