Kursen” ska ses som ett led i en allmän akademisk bildning och är ej ämnes- eller uppsatsspecifik. Den består av 4 seminarier om vetenskaplighet, obligatorisk kurslitteratur samt ett avslutande skriftligt prov. Efter att du genomfört och blivit godkänd på ”kursen” förväntas du ha insikter om begreppet vetenskaplighet.

Delkursen kommer att ges på halvfart (eftermiddagstider) en gång under våren och en gång under hösten samt dagtid direkt efter vårterminens slut på helfart.

Anmälan till ”kursen” är obligatorisk och anmälan görs under länken här.

För 2019 är dock kursen fulltecknad.

När du har fått en bekräftelse på din anmälan kan du logga in på Stockholms universitets lärplattform Mondo (mondo.su.se). Du använder samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in i universitetets webbportal Mitt universitet (mitt.su.se).

I Mondo finns en flik med namnet "Vetenskaplighet [termin]" i sidans överkant. Under denna flik finns mer information som schema, kurslitteratur med mera.

Schema för kursen 2020