Kursen” ska ses som ett led i en allmän akademisk bildning och är ej ämnes- eller uppsatsspecifik. Den består av 4 seminarier om vetenskaplighet, obligatorisk kurslitteratur samt ett avslutande skriftligt prov. Efter att du genomfört och blivit godkänd på ”kursen” förväntas du ha insikter om begreppet vetenskaplighet.

Delkursen kommer att ges på halvfart (eftermiddagstider) en gång under våren och en gång under hösten samt dagtid direkt efter vårterminens slut på helfart.

Anmälan till ”kursen” är obligatorisk och anmälan görs under länken här.

När du har fått en bekräftelse på din anmälan kan du gå in på kurssidorna. Du får en direktlänk när du har anmält dig. Där finns mer information som schema, kurslitteratur med mera. Kursen kommer troligen att gå på distans via Zoom.

Schema för kursen 2020