Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
Vattenprov Finnmark

Naturvetare är nöjda med sin utbildning

Drygt nio av tio naturvetare och matematiker som examinerades från Stockholms universitet åren 2014-2017 är nöjda med sin utbildning och tre av fyra upplever den som relevant för sitt nuvarande yrke. Detta enligt en ny rapport från Naturvetenskapliga fakulteten.

Brist på kemister i framtiden enligt SACO

kemi

Allt färre utbildar sig till kemister, samtidigt som behovet av kompetensen sannolikt kommer att öka. Prognosen är liten konkurrens om jobben bland nyexaminerade kemister inom några år.

Naturvetenskap skapar möjligheter

tumnagelbild till video

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)

Är du intresserad av entreprenörskap? Är du student vid Stockholms universitet? Då kan du söka till SSES.

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap
kris