Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning

Brist på kemister i framtiden enligt SACO

kemi

Allt färre utbildar sig till kemister, samtidigt som behovet av kompetensen sannolikt kommer att öka. Prognosen är liten konkurrens om jobben bland nyexaminerade kemister inom några år.

Naturvetenskapliga utbildningar 2019

Naturvetarkatalog 2019

Naturvetenskap skapar möjligheter

tumnagelbild till video

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)

Är du intresserad av entreprenörskap? Är du student vid Stockholms universitet? Då kan du söka till SSES.

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap
kris