Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

Gia Destouni. Foto: Rickard Kilström / Stockholms Universitet.

Ny rapport om hållbar vattenförsörjning

Rapporten tittar på tillgången till rent vatten i ett föränderligt klimat ur ett svenskt perspektiv.

Arrheniuslaboratoriet Foto: Ingmarie Andersson

Kemister belönas av KVA

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) belönar sju forskare för deras arbeten inom fysik, kemi, medicin och ekonomiska vetenskaper samt för insatser som främjat svensk forskning.

Foto: Niklas Björling

Tom Britton får pris som Årets Statistikfrämjare 2020

Årets statistikfrämjare är ett årligt pris som delas ut av Svenska Statistikfrämjandet till "en eller flera personer som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet." 2020 års pris går till Tom Britton, professor i matematisk statistik.

Porträtt av Elin Ottergren

Rekordmånga gymnasiearbeten i Vetenskapens Hus under pandemin

Vetenskapens Hus har under många år byggt upp en organisation tillsammans med forskare vid KTH och Stockholms universitet, för att kunna ge elever stöttning i deras gymnasiearbete. I år var söktrycket rekordhögt.

Anja Verena-Mudring forskar om jonvätskor som bland annat kan användas vid återvinning av elektronik

Nytt centrum stärker forskning inom hållbar kemi

Ett nytt centrum ska synliggöra och utveckla forskning och utbildning inom hållbar kemi vid Stockholms universitet. Hit kommer även forskning utanför Kemisektionen samt aktörer utanför universitetet att knytas.