Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. 

Personer runt ett skrivbord med datorer

Första forskningsprojekten inom WISE beviljas 260 miljoner kronor

193 forskare sökte om forskningsanslag i den första utlysningen för doktorand- och postdoktorprojekt inom WISE (The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability). Nu har 90 projekt, med 2 respektive 4 års projekttid, beviljats stöd om totalt 260 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

Stöd för att skriva en EU-ansökan!

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer svenska forskare i arbetet med att söka bidrag inom programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd 2023”, erbjuder stiftelsen nära 8 miljoner kronor för att hjälpa forskare att söka EU-bidrag.

Det står "Passion led us here" på marken framför två par fötter. Foto: Ian Schneider/Unsplash

Välkommen att nominera till Unga forskarpriset 2023

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Prissumman är 150 000 kronor. Du som har docentkompetens eller högre kan nominera. 

Skärpta krav på öppen tillgång till vetenskap

Nu ställs högre krav på att forskningsdata och forskningsresultat ska göras tillgängliga. Men hur går det till i praktiken? Under årets Open Access Week som pågår 24-30 oktober står frågan i fokus.

En jordglob visar utsläpp av aerosoler.

ForskarFredag lockade många besökare till AlbaNova

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Det och mycket annat fick besökarna upptäcka under ForskarFredag som firades över hela Sverige den 30 september.