Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

su.se/corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Matematikern Tom Britton

Matematiska modeller förutspår smittspridning

Med hjälp av matematiska modeller kan Tom Britton, professor i matematik, räkna ut hur snabbt coronaviruset sannolikt kommer att spridas.

MBW labb Foto: Niklas Björling

EU-bidrag till Stockholms universitet för coronavirusforskning

Stockholms universitet har beviljats forskningsbidrag från EU för att utveckla antiviral behandling mot det nya coronaviruset. Projektet leds av immunologen Anna-Lena Spetz.

zooplankton

Östersjöns ”döda bottnar” inte så döda som vi tror

Det finns levande djur även i de mest extrema syrefria bottenzonerna i Östersjön, visar en ny studie. Bland annat hittade forskarna rundmaskar som överlever där.

Grönområden får oss att må bra

Naturen till hjälp för återhämtning

Hur ska vi designa städer i framtiden och vilka miljöer är viktiga för att vi ska kunna leva och må bra? Grönområdens effekt på vårt välbefinnande har studerats i en ny avhandling vid Stockholms universitet.