Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. 

Lena Mäler

Ny vicerektor, dekan och prodekan

Rektor har nu beslutat om vilka som blir vicerektor, dekan och prodekan för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31.

Tarfala Valley. Photo: Florian Vacek.

Vill du forska på Tarfala forskningsstation?

Tarfala forskningsstation i norra Sverige välkomnar ansökningar från gästforskare under 2024. Ansök senast 16 december 2023 för besök under vårvintern 2024, och den 1 mars 2024 för besök under sommaren 2024.

Skriv i Forskning & Framsteg

Är du forskare och intresserad av populärvetenskapligt skrivande? Forskning & Framsteg erbjuder workshops och tips om hur du ska gå till väga.

Resultat av valet till Områdesnämnden för naturvetenskap

Nu är valet av ledamöter och suppleanter i Områdesnämnden för naturvetenskap för mandatperioden 2024 - 2026 klart.

Stort intresse för gymnasiearbete i kemi

91 gymnasieelever valde Kemiska sektionen som förstahandsval i ansökan om att få göra sitt gymnasiearbete på Stockholms universitet kommande läsår. Det står klart när ansökningstiden gått ut. Totalt har 163 gymnasieelever sökt till projektet.

SU-forskare invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Johan Nilsson, professor i fysisk oceanografi vid meteorologiska institutionen, har valts in i Kungl. Vetenskapsakademien.

Rektor Astrid Söderbergh Widding på Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus 20 år

I 20 år har Vetenskapens Hus arbetat med att utmana unga att utforska världen genom naturvetenskap, teknik och matematik. Jubileet uppmärksammades med en ceremoni där bland annat rektor Astrid Söderbergh Widding deltog.