Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

Deltagarna i programmet 2019/2020. Foto: Marie Sparréus, Azote

Hållbarhetskurs kopplar samman näringsliv och forskning

Stockholm Resilience Centre ger en hållbarhetsutbildning riktad till de högsta cheferna inom svenskt näringsliv. Lärdomarna omsätts nu inom flera stora företag, utbildningen utvecklas till en kurs för studenter och dessutom skildras chefskursen i en nyutkommen bok.

Toppmätning

Kebnekaises sydtopp fortsätter smälta – två meter sedan förra året

Den 14 augusti mättes Kebnekaises sydtopp till 2 094,6 meter över havet av forskare från Tarfala forskningsstation. Det är den lägsta höjden som har uppmätts sedan mätningarna startade på 1940-talet och nästan två meter lägre än motsvarande tid förra året.

Bild av Stockholms universitet

Flera nya forskarskolor för lärarutbildare vid SU

Vetenskapsrådet beviljar Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet 79 miljoner inom utlysningen ”Forskarskolor för lärarutbildare”.