Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. 

 Örjan Gustafsson i tornet på luftmätningsstationen Hanimaadhoo på norra Maldiverna.

Minskade utsläpp under pandemin gav ökad klimatuppvärmning

Mätningar vid stationen Hanimaadhoo på Maldiverna visar att covidpandemins nedstängningar rejält minskade halten av kortlivade nedkylande partiklar i luften medan halten av långlivade växthusgaser knappt påverkades.

Biologisk mångfald är grunden till allt liv på jorden

FN har utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse - eftersom biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. 

Tio nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har utsett 2023 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Inom naturvetenskap utses Ian Brooks, Jan Ellenberg, Peter Sarnak och Janet M. Thornton. 

Forskare i kemilabb

Nyrekryteringar inom jättesatsning på hållbara material

Många nya doktorander och postdoktorer samt tre strategiska lärarrekryteringar vid Stockholms universitet. Det är första steget inom WISE, miljardsatsningen på hållbara material.