Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

su.se/corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Basåret 4 institutioner

Stockholms universitet startar ett naturvetenskapligt basår

Redan i höst välkomnas de första studenterna på basåret, och undervisningen kommer till stor del att ges på distans. Ansökan öppnas 20 maj.

Äppelblomma. Foto: Per Larsson

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

FN har utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Tom Britton

Flockimmunitet för covid-19 kan vara närmare än man trott

Nya matematiska modelleringsresultat visar att flockimmunitetsnivåer är klart lägre än tidigare beräknat, vilket betyder att färre behöver infekteras innan vi uppnår ett immunitetsskydd mot vidare utbrott och smittspridning. Det visar nya beräkningar av bland annat Tom Britton och Pieter Trapman vid Stockholms universitet.

uni

Kungliga nationalstadsparken fyller 25 år

I år är det 25 år sedan Kungliga nationalstadsparken bildades. Ett 27 kvadratkilometer stort grönområde i Stockholm och Solna med ett rikt djurliv och historiska landskap och byggnader.