Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

Foto: Love Dalén

Frusen fågel var 46 000 år gammal berglärka

Forskare har kartlagt delar av arvsmassan hos en välbevarad berglärka från Sibirien. Resultaten kan bidra till att förklara hur underarter utvecklas men även hur mammutstäppen omvandlades.

Foto: Ingmarie Andersson

Grön kemi viktigt i hållbarhetsomställningen

Det finns en enorm potential i grön kemi som kan skynda på omställningen till ett hållbart samhälle.

Vårärt/Gullviva är en av de arter som undersökts i studien. Foto: Katarina Fast Ehrlén

Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter

Förändringar i jordbruk och skogsbruk liksom indirekta effekter av klimatförändringar, till exempel brandrisk, är också viktigt att ta hänsyn till.

aulan

Naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag

Den 12 februari gick naturvetarnas arbetsmarknadsdag av stapeln i Aula Magna och på matematiska institutionen i Kräftriket.