Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. 

Kombination av en Hubble-bild av SN 1987A och kompaktt högt joniserade argonkälla.

James Webb-teleskopet upptäcker spåren av neutronstjärna i ikonisk supernova

Vad blir kvar när en supernova exploderar? Tack vare ny data från James Webb-teleskopet har svenska forskare tillsammans med internationella kollegor fått svar. I en studie i Nature visar de att en neutronstjärna bildades ur supernovan SN1987A. 

En grupp människor lyssnar till ett föredrag om Tarfala forskningsstation.

Vetenskapscafé i Kiruna med Tarfala forskningsstation

Nyligen bjöd Tarfala forskningsstation in till vetenskapscafé på Scandic Kiruna. Deltagarna fick både en inblick bakom kulisserna och möjlighet att ta del av den senaste forskningen.

Internationella möjligheter för naturvetarstudenter

Under perioden 15 januari till 15 februari finns det möjlighet att ansöka om att studera utomlands vid något av de universitet som Naturvetenskapliga fakulteten samarbetar med. 

Möt Lena Mäler, ny dekan för Naturvetenskapliga fakulteten

När Lena Mäler nu tillträder som dekan för Naturvetenskapliga fakulteten är det första gången som en kvinna innehar rollen som högsta administrativa chef för området. Hon hoppas att det kan vara en ögonöppnare för många verksamma inom det naturvetenskapliga området.

.

136 miljoner till materialforskning vid universitetet

Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE) investerar sammanlagt 500 miljoner kronor i utrustning och infrastruktur vid sju universitet i Sverige. Stockholms universitet får 136 miljoner kronor för fyra forskningsplattformar.

Lena Mäler

Ny vicerektor, dekan och prodekan

Rektor har nu beslutat om vilka som blir vicerektor, dekan och prodekan för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31.

Tarfala Valley. Photo: Florian Vacek.

Vill du forska på Tarfala forskningsstation?

Tarfala forskningsstation i norra Sverige välkomnar ansökningar från gästforskare under 2024. Ansök senast 16 december 2023 för besök under vårvintern 2024, och den 1 mars 2024 för besök under sommaren 2024.

Skriv i Forskning & Framsteg

Är du forskare och intresserad av populärvetenskapligt skrivande? Forskning & Framsteg erbjuder workshops och tips om hur du ska gå till väga.

Resultat av valet till Områdesnämnden för naturvetenskap

Nu är valet av ledamöter och suppleanter i Områdesnämnden för naturvetenskap för mandatperioden 2024 - 2026 klart.

Stort intresse för gymnasiearbete i kemi

91 gymnasieelever valde Kemiska sektionen som förstahandsval i ansökan om att få göra sitt gymnasiearbete på Stockholms universitet kommande läsår. Det står klart när ansökningstiden gått ut. Totalt har 163 gymnasieelever sökt till projektet.

SU-forskare invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Johan Nilsson, professor i fysisk oceanografi vid meteorologiska institutionen, har valts in i Kungl. Vetenskapsakademien.