Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. 

SU-forskare i Sveriges Radio om metangasläckage

Under en forskningsexpedition i Östersjön där SU medverkat upptäckte forskare nyligen ett område med omfattande utsläpp av metangas. Hör Christian Stranne, docent i marin geofysik, intervjuas i Sveriges Radio.

Stort intresse för gymnasiearbete i kemi

91 gymnasieelever valde Kemiska sektionen som förstahandsval i ansökan om att få göra sitt gymnasiearbete på Stockholms universitet kommande läsår. Det står klart när ansökningstiden gått ut. Totalt har 163 gymnasieelever sökt till projektet.

SU-forskare invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Johan Nilsson, professor i fysisk oceanografi vid meteorologiska institutionen, har valts in i Kungl. Vetenskapsakademien.

Rektor Astrid Söderbergh Widding på Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus 20 år

I 20 år har Vetenskapens Hus arbetat med att utmana unga att utforska världen genom naturvetenskap, teknik och matematik. Jubileet uppmärksammades med en ceremoni där bland annat rektor Astrid Söderbergh Widding deltog.

Formas finansierar tre nya forskningsprojekt

I utlysningen ”Samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald" har Steven Lade och Lan Wang Erlandsson, Stockholms resilienscentrum samt Johan Eklöf, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, beviljats 14 miljoner kronor vardera. 

Belén Martín-Matute

Belén Martín-Matute får årets Ulla och Stig Holmquists pris

Belén Martín-Matute, professor vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2023.

Paul and Michael

Tillbaka från Arktis – med massor av data om issmältning

Arktisexpeditionen ARTofMELT på isbrytaren Oden är tillbaka i Sverige. Vi har talat med forskningsledarna Michael Tjernström och Paul Zieger om deras erfarenheter av expeditionen.

Atefeh Khorsand Kheirabad årets Sigrid Arrhenius-stipendiat

Atefeh Khorsand Kheirabad årets Sigrid Arrhenius-stipendiat

Atefeh Khorsand Kheirabad, doktorand vid Institutionen för material- och miljökemi, är årets Arrheniustipendiat. Stipendiet är på 80.000 kronor.

Dekanus har ordet, juni 2023

Områdesnämnden har nyligen beslutat om en åtgärdsplan för 2023-2024. Åtgärdsplanen bygger på områdets strategiska plan 2023-2026, som beslutades tidigare i år och ansluter till Stockholms universitets Strategier för samma tidsperiod. Jag vill här resonera lite kort i anslutning till de nyss beslutade åtgärderna och några av områdets övergripande målsättningar.