Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. 

I

Med anledning av invasionen i Ukraina

Mot bakgrund av den pågående invasionen i Ukraina vill Stockholms universitet visa sitt stöd för studenter och anställda som kan komma att drabbas och universitetet följer händelseutvecklingen noggrant.

Matematikum

Matematiker tilldelas donation på 100 miljoner

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet tilldelas en donation på 100 miljoner. Avkastningen från donationen ska gå till stipendier till yngre forskare.

Wei-Li Hong

Stort anslag för forskning om koldioxid på havsbottnar

Geologen Wei-Li Hong tilldelas 14 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för att forska om hur mineralet silikat kan neutralisera koldioxid på havsbottnar.

Erik Lindahl

Hans programvara har tagit livsvetenskaperna till en ny nivå

Det datorprogram som Erik Lindahls forskargrupp har utvecklat för att simulera livets molekyler, GROMACS, används världen över för att studera olika processer i våra celler. Själv nyttjar han programmet för att lösa en medicinsk gåta: hur kan ämnen som alkohol och narkosläkemedel sätta våra nervceller ur spel?