Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

Frescati i vinterskrud

Sök Lise Meitner bidrag - för israeliskt-svenskt forskningssamarbete

Utlysningen är öppen för tillämpad forskning inom följande områden:

- Vetenskap och teknik inom marin- och rymdområdet
- Produktion, lagring och omvandling av vatten och energi
- Molekylärbiologi, bioteknik, läkemedel
- Programvara, kommunikation och internet, autonoma fordon
- Avancerade material för sensorer, elektronik och optoelektronik
- Hållbara och miljövänliga material / Grön kemi

JWST packas upp i Franska Guyana.  Bild: ESA/CNES/Arianespace

Uppskjutning av rymdteleskopet James Webb

Rymdteleskopet James Webb Space Telescope (JWST) kommer efter många förseningar äntligen att skickas upp i slutet av 2021. Datum för uppskjutning med en Ariane 5-raket är satt till 18/12. Störst medverkan i projekt med JWST från svensk sida har Institutionen för astronomi, Stockholms universitet.

Mohammad Morsali, en av forskarna bakom studien, visar hållbarheten på det nya ligninbaserade materi

Ligninbaserat material kan ersätta fossil plast och lim

Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en resurseffektiv metod för att framställa nya ligninbaserade material. Dessa kan bearbetas genom uppvärmning och användas för att ersätta härdplaster och lim.

Wallenberg Academy Fellows

Kvantfysik, hjärnan och hållbara material fokus för nya Wallenberg Academy Fellows

Vad behövs för att överbrygga gapet mellan kvantmekaniken och Einsteins gravitationsteori? Hur påverkar upplevelser i övergången från barndomen till vuxenlivet risken för ångest? Hur kan man utveckla metoder för att på ett hållbart sätt återvinna framtidsmaterialet lignin?

Foto: Ingmarie Andersson

De oväntade naturvetarna – vad gjorde att de började på universitetet?

Elever från akademisk bakgrund går i större utsträckning vidare till högre utbildning. Men vad är det som gör att studenter från andra grupper fortsätter till högre utbildning inom naturvetenskap?

Bild över Stockholms universitet

Beviljade forskningsmedel

Vetenskapsrådet har beslutat om etableringsbidrag och projektbidrag inom naturvetenskap & teknik. Sammanlagt tilldelas Stockholms universitet nästan 192 miljoner kronor. Vetenskapsrådet har dessutom beslutat om rådsprofessurer inom medicin och hälsa. Av tre nya professurer tilldelas Stockholms universitet en.

I Formas årliga utlysning beviljas 16 forskare vid Stockholms universitet medel. Tillsammans med tidigare beviljade medel blir det totalt 82,7 miljoner kronor till Stockholms universitetet i år.

Cancerfonden har beslutat om bidrag till forskningsprojekt: Sex forskare vid fakulteten har beviljas bidrag motsvarande totalt 18,6 miljoner kronor

Barbara Wolfarth

Barbara Wohlfarth tilldelas Assar Haddings pris

Barbara Wohlfarth, professor emerita i Kvartärgeologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, har tilldelats Assar Haddings pris i geologi för sina insatser inom kvartärgeologisk forskning.

Porträtt av professor Ylva Engström

Ylva Engström blir ny ordförande för SciLifeLab

Regeringen har beslutat att förordna professor Ylva Engström som ordförande i styrelsen för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning, SciLifeLab.