Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. 

Astronomi

Till minne av Magnus Axelsson

Mitt under sommaren nåddes vi av det oväntade och mycket sorgliga beskedet att vår kollega Magnus Axelsson har avlidit. Tack vare hans vänlighet, kompetens och hjälpsamhet var Magnus en av våra mest uppskattade kollegor. 

Forskning och framsteg

Skriv populärvetenskapligt i Forskning & Framsteg

Som forskare finns möjlighet att skriva populärvetenskapliga texter i tidskriften Forskning & Framsteg.

Vätgas

Glycerol blir värdefulla kemikalier och energirik vätgas

Vätgas förväntas få en stor betydelse i ett framtida hållbart samhälle, då det kan ersätta fossila kolbaserade kemikalier i en lång rad tekniska processer som producerar väsentliga mängder koldioxid. Bland dessa finns järntillverkning (vätgas ersätter koks) och drivmedel för fordon, antingen direkt eller i konverterad form som metan eller metanol.

Matematikum

Matematiker tilldelas donation på 100 miljoner

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet tilldelas en donation på 100 miljoner. Avkastningen från donationen ska gå till stipendier till yngre forskare.

I

Med anledning av invasionen i Ukraina

Mot bakgrund av den pågående invasionen i Ukraina vill Stockholms universitet visa sitt stöd för studenter och anställda som kan komma att drabbas och universitetet följer händelseutvecklingen noggrant.