Forskning

Forskning

Forskningen vid Naturvetenskapliga fakulteten täcker breda kunskapsområden, från atomkärnans elementarpartiklar till universums yttersta gränser exempelvis. Flera av fakultetens institutioner ligger bakom upptäckter och vetenskapliga genombrott som får erkännande världen över.

Naturvetenskapliga fakulteten har flera profilområden, omfattande forskningsinfrastruktur, många forskningsämnen och forskningsprojekt:

Forskning vid Naturvetenskapliga fakulteten

Avhandlingar och publikationer

De flesta publikationerna finns i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA.

De flesta institutioner sammanställer också publikationer inom just sitt ämnesområde, så om du är intresserad av något särskilt kan du gå till respektive institutions hemsida.