Foto: Jens Olof Lasthein

Som student vid Stockholms universitet har du många intressanta möjligheter att få internationella erfarenheter, både genom utbytesstudier och praktik.

Under perioden 15 januari-15 februari 2024 finns det möjlighet att ansöka om att studera utomlands vid något av de universitet som Naturvetenskapliga fakulteten har samarbetsavtal med. 

Läs mer om möjligheterna här.