Kansliet bereder ärenden åt områdesnämnden, verkställer och implementerar beslut av nämnden samt administrerar och deltar i områdets interna arbetsgrupper. Naturvetenskapliga områdets interna organisation innefattar ett antal beredande organ för vissa sakfrågor, t ex information, biblioteksfrågor, utbildningsfrågor och läraranställningar. Kansliet har en strategisk roll i att till institutionerna förmedla beslut fattade på alla nivåer inom universitetet, liksom av regering, riksdag och andra myndigheter. Kansliet ska skapa goda förutsättningar för fakultetens utbildning, forskning och samverkan med samhället genom att vara stödfunktion gentemot institutionerna i utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor, informationsfrågor och övriga administrativa rutiner. Vår målsättning är att inhämtande av uppgifter, endast i undantagsfall, ska kräva merarbete på institutionerna.

En av huvuduppgifterna är att sköta uppföljning av områdets verksamhet; ekonomisk, verksamhetsuppgifter, personal mm. Kansliets medarbetare deltar i många universitetsgemensamma utvecklingsprojekt i samarbete med andra förvaltningsenheter. Kansliets arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, stor tillgänglighet och ska effektivt utnyttja tid och andra resurser.

 

 


Katariina Kiviniemi Birgersson

Kanslichef
E-post: katariina.kiviniemi.birgersson@su.se
Tfn: 08- 16 22 66

 

 

 

 

Lina Enell

Kommunikatör
E-post: lina.enell@su.se
Tfn: 08-16 39 04


 

 

 

 

 

Linn Glasser Skog

Handläggare
E-post: linn.glasser.skog@su.se
Tfn: 08-16 20 37

 

 

 

Katarina Gustafsson

Utredare, lärarrekrytering, stipendier, val till områdesnämnd, utbildningsfrågor på forskarnivå
E-post: katarina.gustafsson@su.se
Tfn: 08-16 22 92

 

 

 

 

Carl-Johan Högberg

Utbildningsledare, utbildningsfrågor på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå
E-post: carl-johan.hogberg@su.se
Tfn: 08-16 22 84

 

 

 

 

Anders Jigin

Controller
E-post: anders.jigin@su.se
Tfn: 08-16 22 75

 

 

 

 

Ulrika Kaby

Utbildningsledare
E-post: ulrika.kaby@su.se
Tfn: 08-16 22 69

 

 

 

 

Ewa Lach

Områdesnämndens sekreterare, sköter fakultetens och kansliets fakturor
E-post: ewa.lach@su.se
Tfn: 08-16 25 25

 

 

 

 

 
 


 

 

    
Per Nordström

Tjänstledig
Kommunikatör, studentrekrytering
 

 

 

 

 

Mikael Stenberg

Utredare, lärarrekrytering,  docentärenden, disputationer
E-post: mikael.stenberg@su.se
Tfn: 08-16 20 86

 

Malin Stenberg de Serve. Foto: Anna-Karin Landin

 

 

 

Malin Stenberg de Serve

Kommunikatör
E-post: malin.stenberg@su.se
 

  

Daria Zheltukhina

Handläggare, befordringsärenden, avtalsärenden, disputationer, stipendier
E-post: daria.zheltukhina@su.se
Tfn: 08-16 20 37