Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning

Utbildning

En utbildning inom naturvetenskap ger dig kunskap och förmåga att göra skillnad i världen, oavsett om du börjar jobba efter examen eller väljer att bli forskare.

Program och kurser

Naturvetenskaplig utbildning på grund- och avancerad nivå ges både inom program och som fristående kurser:

Kandidatprogram inom naturvetenskap och matematik

Masterprogram inom naturvetenskap och matematik

Sök kurser och program i utbildningskatalogen

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildning inom naturvetenskap

Forskarutbildning vid Stockholms universitet

Vetenskaplighet 1,5 hp

Vetenskaplighet 1,5 hp är obligatorisk för att ta ut en kandidatexamen vid den Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Delkursen ingår för de flesta ämnen i kursplanen för det självständiga arbetet/examensarbetet på grundnivå, men läses oberoende av när du gör ditt självständiga arbete. 

Kontakt

Utbildningsledare
Carl-Johan Högberg
Ulrika Kaby

Handläggare
Elisabeth Sturesson
Daria Zheltukhina Nyholm

utbildning@science.su.se