Sammansättning

Dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, Grundutbildningsberedningens ordförande och två studentrepresentanter (utses av kåren). Om sektionsdekan är förhindrad att delta i ett möte kan vice ordförande för sektionen ersätta vid aktuellt möte. Om GB:s ordförande är förhindrad att delta i ett möte kan vice ordförande för Grundutbildningsberedningen ersätta vid aktuellt möte. Kanslichefen deltar i AU:s möten och övriga i kansliet är välkomna att delta.

Ledamöter

Ordförande

Lena Mäler, dekanus

Övriga ledamöter

Martin Jakobsson, prodekanus
Joakim Edsjö, sektionsdekanus för Matematisk-fysiska sektionen
Regina Lindborg, sektionsdekanus för Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Erik Lindahl, sektionsdekanus för Kemiska sektionen
Catarina Rydin, sektionsdekanus för Biologiska sektionen
Alasdair Skelton, Grundutbildningsberedningens ordförande