Sammansättning

Ordförande (utses av dekanus), en lärarrepresentant per sektion med personlig suppleant och två studentrepresentanter (utses av kåren). Sektionsdekanerna lämnar förslag på lärarrepresentant och suppleant för sina respektive sektioner.

Ledamöter

Ordförande: Berit Olofsson, Organisk kemi

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie: Johan Nilsson, MISU
Suppleant: Edward Mörtsell, Fysikum

Kemiska sektionen

Ordinarie: Mikael Oliveberg, DBB
Suppleant: Mats Johnsson, MMK

Biologiska sektionen

Ordinarie: Rhonda Snook, Zoologi
Suppleant: Anna-Lena Spetz, MBW

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie: Per Holmlund, NG
Suppleant: Elena Gorokhova, ACES

Studentrepresentant

Ordinarie: Eike Müller 
Ordinarie: Filippo Schiavo