Ledamöter

Ordförande: Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper
Vice ordförande: Niklas Janz, Zoologiska institutionen

Matematisk-fysiska sektionen

Samuel Lundqvist, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

Anna-Lena Ström, Institutionen för biokemi och biofysik

Biologiska sektionen

Björn Birgersson, Institutionen för biologisk grundutbildning

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Björn Gunnarson, Institutionen för naturgeografi

Studentrepresentant

Ordinarie: Linnea Andersson