Ledamöter

Ordförande: Niclas Kolm, Zoologiska institutionen

Matematisk-fysiska sektionen

Jesper Sollerman, Institutionen för astronomi

Kemiska sektionen

Nicole Pamme, Institutionen för material- och miljökemi

Biologiska sektionen

Tina Elwing, Stockholms universitets Östersjöcentrumi

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Matthew MacLeod, Institutionen för miljövetenskap

Grundutbildningsberedningen

Ordinarie: Richard Gyllencreutz, Institutionen för geologiska vetenskaper
Suppleant: Samuel Lundqvist, Matematiska institutionen

Kanslistöd

Karin Jonsson, kommunikatör områdeskansliet för naturvetenskap